Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan


Inbjudan till Svenskt Mästerskap för IF-båt
Datum: 3-6 juli 2019
Arrangör: Ekolns Segelklubb

 

1. Regler

 1. 1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini- erade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseg- lingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid seglingsexpeditionen.

 2. 1.2  Klassregler för IF-båt gäller

 3. 1.3  Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra re- klam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

 1. 2.1  För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
  Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av tävlande som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera tävlande i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om regattan vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

 2. 2.2  V arje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 3. 2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska- dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 1 juli på Ekolns Segelklubbs hemsida, eller direkt via Sailarena. Hemsidan: www.esksegling.se. Kappsegling. Sailarena:https://www.sailarena.com/sv/se/club/esk/svenskt-masterskap-for-if-bat/

© SSF 2017

3.2 Anmälningsavgiften är 1700 kr.
Vid anmälan före den 15 juni är anmälningsavgiften 1500 kr. I anmälningsavgif- ten ingår sjösättning med ESK:s hamnkran, samt mat till invigningen för delta- garna.
Efter formell anmälan erhålles via e-post en länk till ett formulär där frukost, lunchpaket, middag och regattamiddagar anmäles. Även allergier och eventuella tält, följebåtplatser anmäles via detta formulär. All betalning av mat samt båt- platser etc. görs vid registrering med Swish eller kontanter.

Eventuella frågor kring anmälan eller mat-/följebåtanmälan kontakta tävlings- sekreterare:This is a mailto link.

4. Registrering och besiktningskontroll

 1. 4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2019-07-03 kl:19.00.

 2. 4.2  Giltigt mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

 3. 4.3  Tävlande som är ansvarig ombord ska vara medlem i Svenska IF-båtförbundet eller annat nationellt IF- båtförbund och ska i enlighet med Svenska Seglarför- bundets föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.

 4. 4.4  En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instru- era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. Skepparen ska lämna in en skriftlig självdeklaration i samband med registrering.

 5. 4.5  Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

 6. 4.6  En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.

 7. 4.7  Besiktningskontroll enligt besiktningsplan kommer att ske 3 juli, varför båten måste vara tillgänglig i hamnområdet.
  Besiktningsplanen består av självdeklaration och stickprov.

5. Tidsprogram

5.1 Program
Registrering, Besiktning, säkerhetskontroll: 3 juli 10:00-19:00

Sjösättningstider: 2 juli 12:00 -20:00 samt 3 juli 10:00-14:00

Skepparmöte för tune-up-segling: 3 juli 15:00

Tune- up- segling: 3 juli kl 16:00.

Invigning: 3 juli 19:00

Skepparmöte: 4 juli 09:00

Tid för första varningssignal: 4 juli 10.25

Prisutdelning: 6 juli 17.30

Regattamiddag: 6 juli 19.00

Dagens spikpriser delas ut varje dag efter seglingarnas avslutande.

5.2 8 kappseglingar är planerade

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Ekoln.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-länsbana med offsetboj och länsgate.

9. Protester och straff

9.1 Regel 44.1 gällande en-tvåsvängsstraff ändras så att enbart ensvängsstraff gäller.

10. Poängberäkning

 1. 10.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

 2. 10.2  Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

11. Priser

 1. 11.1  RF:s mästerskapstecken delas ut i enlighet med SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 till individuell Svensk Mästare och de tävlandes klubb samt i
  miniatyr till tävlande. Om de tävlande kommer från olika klubbar delas inte nå- got mästerskapstecken ut till de tävlandes klubb utan bara miniatyrtecken till de tävlande. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.

  För andra respektive tredje bäst placerade tävlande som uppfyller
  kraven i SSF:s Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.
  Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

 2. 11.2  Pris till var 5:e startande dock minst pris till de tre första båtarna. Lotteripriser. Dagliga spikpriser.

 3. 11.3  Svenska IF-båtförbundets priser delas också ut enligt förbundets beslut.

Datum: 2019-02-11
Namn: Ekolns Segelklubb/ Monica Åkerlund

© SSF 2017

Bilaga till inbjudan.

Inkvarteringsmöjligheter: Till Uppsala centrum är det ca 8km. Vi får 15% rabatt på Ci- tystay hotel. http://citystayuppsala.se/.
Ca 3 km från hamnen ligger Sunnersta Herrgård. http://www.sunnerstaherrgard.se
I Lurbo (ca 2km) finns Hågadalens Vandrarhem: www.hagadalensvandrarhem.se

På hamnplanen finns plats för några husvagnar eller husbilar. Man kan även tälta på gräsplanen i hamnen. Några gästhamnsplatser finns i hamnen. Anmäl i formuläret som erhålles efter anmälan om ni är intresserade av boende i hamnen.

Rese- och transportmöjligheter: Från Lyssnavägen (ca 5-10 min promenad från hamnen) till Uppsala går buss.

Klubben kommer att ha frukost och lunchpaket. Efter seglingarna kommer det att finnas ”landgångsmat” typ korv eller hamburgare. På kvällen kommer det att finnas middag. ESK- baren kommer att ha öppet under eftermiddag - kväll. Frukost, lunch och middag, samt regattamiddag behöver föranmälas. Pris se anmälan.

På Skarholmen finns även en restaurang där man kan äta lunch med utsikt över segling- arna.

Sjösättningsmöjligheter: Kran för sjösättning och mastkran finns i hamnen. Karta över Ekoln. ESK ligger på Skarholmens SV sida.

Uppdaterad: 28 MAR 2019 21:45 Skribent: Astrid Heed
Epost: This is a mailto link

allsvenskan_litenlogga

 

 

 

sailarena Facebook_Logo-19

  uvnlgklbn 

 Logga sjöräddningsällskapet

Postadress:
Ekolns SK - Segling
Box 229
75104 Uppsala

Besöksadress:
Skarholmen
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018320681
E-post: This is a mailto link

Se all info