Hoppa till sidans innehåll

Estelle cup 2020


Inbjudan till Estelle Cup och Höstcupen

Seglingsföreskrifter Estelle Cup med Höstcupen  

Tävling:          Estelle Cup och Höstcupen som ingår som en delsegling i Estelle Cup.

Datum:           7maj - 13 september 2020

Arrangör:      Ekolns Segelklubb, Uppsala 

1.      Regler 

1.1         Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S. 

1.2         Seglingarna sker enligt SRS och SRS shorthanded. För delsegling kan aktuellt SRS-tal ändras genom att senast 15 minuter före seglingen meddela seglingskommittén. 

2.      Villkor för att delta 

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 

2.2       Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 2.4       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

3.      Anmälan 

3.1         Anmälan kan göras i anmälningspärm i ESK:s klubbhus samt via ESKs hemsida under fliken ”Anmälan” à”Estelle Cup/Höstcupen”. Anmälan kan också göras genom att lova upp framför ESK:s startpaviljong inför start av varje delsegling utom Höstcupen. Sådan anmälan ska bekräftas av besättningen efter seglingen så att seglingskommittén kan identifiera båt och besättning. Båt som ej kan identifieras kommer ej att tas upp i resultatlistan och deltar inte heller i utlottning av lottpriser. 

3.2         Anmälan till Höstcupen ska göras i anmälningspärm i ESK:s klubbhus eller via ESKs hemsida under fliken ”Anmälan” à”Estelle Cup/Höstcupen”. Anmälningsavgiften för Höstcupen är 200 kr och betalas vid registrering den 13 september mellan klockan 9:30-10:30.

3.3         Estelle Cup 1-10 är avgiftsfria. 

 

 

4.      Tidsprogram4.1       Starttid under vårterminen är kl 19:00 och under höstterminen kl 18:30 om inget annat anges, se nedan. Seglingsdagar under 2020 är följande
            

Datum

Delsegling

Övrig kommentar

7/5

EC 1

 Start 19.00

14/5

EC 2

 Start 19.00

28/5

EC 3

 Start 19.00

4/6

EC 4

 Start 19.00

11/6

EC 5

 Start 19.00

 

Sommaruppehåll

 

13/8

EC 6

 Start 18.30

20/8

EC 7

 Start 18.30

27/8

EC 8

 Start 18.30

3/9

EC 9

 Start 18.30

10/9

EC 10

 Start 18.30

13/9

EC 11 
(Höstcupen)

Söndag – start 11:00

                         

4.2       11 kappseglingar är planerade. En segling genomförs per seglingsdag.  

5.      Klassflaggor och genomförande 

5.1       Start      Minutangivelser 5, 4, 3, 2, 1-start vid startpaviljongen 

5.2       Båt som avbryter seglingen skall snarast meddela detta till kappseglingskommittén. 

6.      Kappseglingsområde 

6.1       Kappseglingarna genomförs på norra delen av Ekoln.  

7.      Banan 

7.1       Rundningsmärken för seglingsdagens bana anges med siffror på startpaviljongen. Märken skall rundas om babord. 

För Höstcupen kan kappseglingskommittén välja andra rundningsmärken än numrerade bojar. 

7.2       Kappseglingskommittén ska i segling 1-10 försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 60 minuter att segla. 

Höstcupen anpassas så att den tar ca 120 min att segla. 

8.      Märken 

8.1       Start - och mållinje går mellan en vit stång i land vid ESK:s startpaviljong och boj nr 9. Linjen begränsas av en inre flaggboj.  

8.2       Bojar med hinkar numrerade 1-9 utgör rundningsmärken. Bojarnas placering framgår av bilaga av skiss på banområdet. 

9.      Poängberäkning 

9.1       Alla seglingar räknas. Båt tilldelas placeringspoäng och 2 flitpoäng per genomförd segling. Om 20 båtar deltar får ettan 20+2=22 poäng, tvåan får 19+2=21 poäng osv. 

För sista seglingen (Höstcupen) räknas placeringspoäng och flitpoäng dubbelt. 

9.2       Resultat av varje delsegling och en sammanställning över hitintills genomförda seglingar sätts upp på ESKs anslagstavla och/ eller läggs ut på esk:s hemsida efter seglingarna. 

10.     Tidsbegränsning 

10.1     Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter i segling 1-10. I sista seglingen, Höstcupen, är maximitiden 240 min.            

11.     Priser 

11.1     Vinnaren av delsegling 1-10 får pris. Efter delsegling 1 tom 10 lottas presentkort ut till deltagarna. Lottningen sker tidigast 30 minuter efter att sista båt gått i mål. Villkor för att delta i lotteriet är att minst en ur besättningen närvarar vid lottdragningen. Prisutdelning kommer att ske i eller i anslutning till ESKs klubbhus.

Priser för Estelle Cup totalt delas utefter sista seglingen. Pris för Höstcupen delas ut på Ekolns Segelklubbs årsmöte.   

12.     Café 

12.1     Efter seglingarna håller ESK sitt café öppet med servering till låga priser.

 

Uppdaterad: 31 MAR 2020 21:37 Skribent: Stefan Wallin
E-post: Adressen Gömd

allsvenskan_litenlogga

 

 

 

sailarena Facebook_Logo-19

  uvnlgklbn 

 Logga sjöräddningsällskapet

Postadress:
Ekolns SK - Segling
Box 229
75104 Uppsala

Besöksadress:
Skarholmen
75653 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018320681
E-post: esk.sekreterare@gmai...

Se all info