Instruktion hamnkran

 • Hamnkranen är till för lyft av båtar tillhörande Ekolns Segelklubbs medlemmar.
 • Förbjudet att vistas på båten i samband med lyft.
 • Undvik att snurra runt kranarmen.
 • Det finns två hastighetslägen. Starta alltid på läge 1 ( det långsammare) i annat fall riskeras att motorn brännas.
 • Kör inte upp kranen mot stoppläget utan stanna ca 30 cm innan.
 • Undvik att köra mot ändstoppen.
 • Hörs missljud från kranen eller att du tycker att den inte fungerar som den ska, avbyter du omedelbart körningen av kranen och kontaktar Hamndriftchefen.

 

Start av kranen:

 • Lossa laddningskabeln som sitter på baksidan av manöverdosan.
 • Slå på huvudströmbrytaren
 • Dra ut nödstoppen som sitter på undersidan av manöverdosan. Lampor ska då tändas på manöverpanelen. Görs inte det, tryck in nödstoppen och dra ut den igen.
 • Tryck in båda knapparna där det står ”start” samtidigt. Ett pip-ljud hörs ifrån dosan och från Telfen uppe i kranen. När detta hörs är kranen i gång och den går att köra.
 • Efter att du använt kranen färdigt trycker du in nödstoppen, sätter i laddsladden och slår av huvudströmmen.