Bli medlem

Ekolns segelklubb är en ideell förening ansluten till Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet vilket innebär att vi prioriterar segling, cruising men ffa de som vill satsa på tävlingssegling. Medlemmarna har under åren byggt och utvecklat vår hamn och verksamhet vid Skarholmen genom egna arbetsinsatser.

Vi är idag ca. 1500 medlemmar, har plats för ca: 225 båtar i vår hamn och brukar kunna härbärgera ca: 300 båtar på varvet vid Kungsängstull i Uppsala. Inträdesdatum räknas som könummer till hamnen och varvet så desto förr medlemskapet påbörjas desto bättre läge i kön till hamn och varvsplats.

Ansökan om medlemskap görs på en särskild blankett som kan hämtas via denna länk:

Ansökan om medlemskap

Hämta blanketten, skriv ut den och fyll i alla uppgifter, betala in relevanta avgifter (se nedan), och skicka sedan den ifyllda blanketten till:

Ekolns Segelklubb
Box 229
751 04 Uppsala

Alternativt, sänd en mail med uppgift om namn och adress till esk.sekreterare@gmail.com. Ange också att du vill ha en ansökningsblankett. Då kommer det med ett brev per post enligt gammal modell. Inträdesansökan finns även att tillgå på hamnkontoret i hamnen under säsongen och på varvet vid upptagningarna på hösten.

Avgifterna är följande:

Inträdesavgift Seniorer/Familjer 1000 kr
Ungdomar upp till 25 år ingen inträdesavgift.

Årsavgift Seniorer 700 kr
Familjeavgift make/maka/sambo inkl. hemmavarande barn under 19 år 1000 kr
Juniorer under 25 år 100 kr

Ständig medlem 450 kr (Administrativ avgift)

Notera att vid inträde ska både årsavgift och inträdesavgift betalas på bankgiro 5136-5211. Din ansökan behandlas normalt på nästkommande styrelsemöte efter att din ansökan inkommit och avgifterna erlagts.

Välkommen med Din ansökan!