Ungdomsfonden

Ungdomsfonden styrelse består av ordförande, ekonomichef och ungdomschefen i Ekolns Segelklubb samt ytterligare en medlem från Ekolns Segelklubb om fondens styrelse så önskar.

Fondens syfte är att främja ungdomsverksamheten i Ekolns Segelklubb genom att med ekonomiskt bidrag stödja ungdomar som renoverar, bygger segelbåtar samt stödja ungdomars tävlingsseglande. Styrelsen kan även utdela stipendier till ungdomar vilka visat goda resultat seglingsmässigt eller på annat sätt utmärkt sig positivt.

Berättigad till att söka och få bidrag är ungdomar under 25 år som är medlemmar i Ekolns Segelklubb.

Fördelningen av stipendierna beslutas av Ungdomsfondens styrelse.
Kriterierna som bedöms är engagemang, samt att vara en god förebild.

Ansökan om bidrag ska ställas till Ekolns Segelklubb, Box 229, 75104 Uppsala, märkt med Ungdomsfonden och ska vara klubben tillhanda senast den 15 maj innevarande år. Utbetalning av beviljade medel sker innan juni månads utgång.

Styrelsens beslut om stipendiater eller belopp kan inte överklagas.

Ragnar Jalakas, Ordförande
Fredrik Fagerberg, Ekonomichef
Reine Svensson, Ungdomschef