Hamnkranen

Hamnkranen är till för att lyfta båtar som tillhör medlemmar i Ekolns Segelklubb.

För att använda kranen krävs, från och med 2022, särskild behörighet. Kravet för att få behörighet är att ha genomgått utbildning för ändamålet. Syftet med behörigheten är att förebygga så att olyckor inte uppstår och för att minska slitaget. 

Efter genomgången utbildning skrivs ett avtal på en särskild blankett mellan utfärdaren och den som ska erhålla behörigheten. Säsongsavgiften på 1.000:- betalas och den behörige medlemmens nyckel uppgraderas för att kunna öppna styrskåpet till kranen. Användandet sker utifrån följande instruktion.

Om medlem utan behörighet önskar lyfta sin båt är avgiften 400:- /lyft.

Kontaktperson för att få särskild behörighet:

  • Gustav Holst, mail: gustav_holst@hotmail.com telefon 070-3125166

Kontaktpersoner för lyft av båt:

  • Gustav Holst, mail: gustav_holst@hotmail.com telefon 070-3125166
  •