Om kappsegling

ESK arrangerar kappseglingar som passar alla seglare. Till de flesta seglingarna anmäler man sig på SailArena. Ekolns Segelklubb (sailarena.com). Tänk på att anmäla i god tid. Det är viktigt för arrangörens planering.

På kvällskappseglingarna seglar man bara upp framför startkuren, så noterar arrangören segelnummer/båttyp/rorsman, om man har anmält sig en gång, till dessa på hemsidan.  


Seglarfiket
Efter varje kvällskappsegling är det seglarfik i klubbhuset med tillhörande eftersnack och prisutdelning. Medlemmar som är nyfiken på eller intresserade av seglingarna är naturligtvis också välkomna på seglarfiket.

 

Monica Åkerlund

Kappseglingschef