Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att reglerna för hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt förändras. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vi använder
personuppgifterna för att exempelvis hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd och när vi arrangera tävlingar. 

Som medlem i föreningen har du bland annat möjlighet att be om ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt möjlighet att uppdatera felaktiga uppgifter. Du gör detta genom att kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan. För ”vanliga” personuppgifter (såsom namn, adress, mail etc) finns möjlighet att uppdatera dessa själv via IdrottOnline. Om du gör detta ber vi dig att även meddela styrelsen om att du uppdaterat uppgifter så att vi kan uppdatera våra egna register
som utöver ”vanliga” personuppgifter även innehåller info om exempelvis hamn- och varvsplatser.

Integritetspolicyn finns att läsa här