Lånebåtar

ESK har 2-kronor som används i ungdomsverksamheten och seglarskola är också lånebåtar för medlemmar. Lån av båt bokas i pärm i segelförrådet, kolla kalenderna innan ni bokar, gennerellt brukas båtarna av seglarskola måndagar, onsdagar och torsdagar. Undomsverksamheten och seglarskola har företräde. Känner du dig osäker på segling och hantering av båten, delta gärna i någon av klubbens seglarkurser som finns både för ungdomar och vuxna.
Kom ihåg att använda flytväst!

2-Kronan
Enkel jolle med moderna former och goda seglingsegenskaper.

2-kronan har ambitionen att ge god balans mellan spännande segling, enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Segling är en sport för hela livet! 2-kronan kan användas av många och varar länge!

SEGLA SNYGGT MED KRONA | KRONA VARV

Båtens layout och design
2-kronans skrovvikt är avpassad för att dels ge lagom livlighet / jollekänsla dels ge hållbarhet / styrka utan svåra förstyvningskonstruktioner eller extrema material.
Stor och öppen sittbrunn så att några extra personer kan tas med. Skrovet är lättdrivet men samtidigt bärigt vilket gör att 2-kronan kan segla bra med en besättningsvikt upp till 250 kg.
Centerbord och roder av eloxerad aluminium har effektiva vingprofiler. Riggen är okomplicerat utformad men ger likväl goda trimmöjligheter.

Det är bekvämt att sitta på durk och det smala sidodäcket.

Flexibilitet
En båt som ger möjlighet till allsidig användning och är lätt att sköta får gott andrahandsvärde. 2-kronan är en kappseglingsbåt men skall även kunna vara en båt för nybörjare eller enkel dagseglare för familjen.

Entypsklass
2-kronan är en entypsklass med strikta klassregler som syftar till att tillförsäkra dels att äldre båtar förblir tävlingsmässigt konkurrenskraftiga dels att nya båtar ej blir alltför dyra. Klassförbundet vill framför allt stimulera till lokal segling i samarbete med klubbar. Kort sagt – spännande och rolig men samtidigt anspråkslös kappsegling där många kan vara med.

Spinnaker, för normal ”fleet-race-segling” är rekommendationen att spinnaker ej används. Undanvindssegling med spirbom är intressant i sig och enklare båt ger förutsättningar för fler att vara med. Emellertid, klubbarna kan välja och för speciella tävlingar såsom match-racing kan ibland användning av spinnaker rekommenderas.

Säkerhet
2-kronan är osänkbar, mängden sandwich är så tilltagen att båten flyter av egen kraft även om båtens dubbelbotten p g a skada skulle vattenfyllas.
Akterspegeln är nedskuren – det gör det lätt att ta sig ombord om man hamnat i plurret.