Servicebyggnad

I ESK:s servicebyggnad finns toaletter, dusch och bastu. 

Servicebyggnaden har öppet under säsongen, från 1 maj till dess att höstens städdag i hamnen genomförts, under senare delen av oktober, varvid vattnet stängs av och byggnaden låses. Under säsongen har duschar och bastu öppet från 06.00 till 21.00 då nattvakterna städar utrymmet. Toaletterna har öppet dygnet runt.