Arbetsdagar

Både på varvet och i hamnen har vi gemensamma arbetsdagar då vi städar och gör underhåll av varvsområdet. För datum se kalendariet.
Ju fler som är med ju roligare blir de