Hamnkontoret

Hamnkontoret har öppet onsdagar kl. 19-20, från och med 1:a maj 2024.

Där kan du träffa en representant för styrelsen för att få mer inblick i vad som är på gång på Esk, pågående arbetsgrupper, styrelsens arbete etc.  Vi är också tacksamma för dina funderingar och synpunkter i allmänhet.

Dessutom kan du passa på att få en fräsch klubbvimpel, få nyckel till grinden om du är ny medlem, få nummerbricka till masten i maststället, köpa en glass eller dricka etc.

Under  juli månad är hamnkontoret bemannat med hamnvärdar från 10.00-18-00.