Stadgar

ESK s stadgar har delvis reviderats i och med beslut på extra medlemsmöte 2020-01-20 samt årsmötet 2020-02-25

Ekolns Segelklubbs stadgar (pdf)