Kontakt och adresser

Vänd dig i första hand till den i styrelsen som har passande uppdrag för ditt ärende. Kontaktuppgifter hittar du här!

Hamn

N 59º 46′ 59″ E 17º 37′ 23″
Skarholmen, Uppsala
Telefon:
Klubbvakt: 018-32 06 81

Varv

N 59º 50′ 38″ E 17º 39′ 14″
Kungsängstull, Uppsala

Klubblokal

N 59º 51′ 51″ E 17º 37′ 20″
Geijersgatan

Postadress

Ekolns Segelklubb
Box 229
751 04 Uppsala

E-post

Se styrelsen

Giro

Bankgiro 5136-5211
 

Swishnummer: 1236803910

Fakturaadress till ESK

Epostfakturor (PDF)

PDF-fil via mail sänd till:

 

inbox.lev.1224593@arkivplats.se


Pappersfaktura

Fakturaadress för pappersfakturor :
Ekolns Segelklubb 
c/o Ekonomibyrån Geab AB Övre slottsgatan 6a
753 10 Uppsala