Nattvakt

Hamnen vaktas av medlemmar med hamnplats. Nattvakten börjar 21.00 och avslutas 05.00. Det är två stycken som går nattvakt och det är tillåten att dela upp den så en kan sova inom området. Om den andre nattvakten inte dyker upp kan nattvakten avslutas 01.00.

Se ytterligare information i de bifogade nattvaktsinstruktionerna. Dokumentet finns även i nattvaktspärmen i klubbhuset.

I bifogad förteckning kan respektive hamnplatsinnehavare se sitt hamnplatsnummer och datum för nattvakten säsongen 2024. Observera att om man har ett tidigt datum på säsongen för nattvakt kan det finnas ett till, senare på säsongen.