Hamnplatser

Hamnplats söks genom att fylla i en Hamnplatsansökan som skickas till e-adressen hamnplatsesk@gmail.com. Efter att din ansökan inkommit får du en bekräftelse på att den mottagits. En ansökan måste ha inkommit senast 31 januari det år ansökan avser.

Hamnregler

Hamnplatsen ägs av Esk.

Platsen gäller endast för den båt som angetts i hamnansökan och får heller inte hyras/lånas ut eller på annat sätt överlåtas i andra hand.

Platsen är tillgänglig mellan 15 april och 15 november.

Båtplats som blir ledig mer än 7 dagar ska meddelas till hamnplatschef/hamnvärd.

Med hamnplats följer skyldighet att fullgöra vaktnätter.

Byte av vaktnatt får ske endast om ersättaren är medlem i ESK.

Om du har hamnplats och den är ledig mer än 7 dagar, anmäl detta genom något av följande alternativ: Meddela hamnvärden i klubbhuset, lägg en  lapp i brevlådan på hamnkontoret, skriv ett mail till adressen hamnplatsesk@gmail.com.

Grundavgiften för en hamnplats är 2200:-. Därutöver tillkommer en avgift på 55:- per kvadratmeter (båtens längd gånger bredd).

Bifogat finns en hamnkarta med platsernas nummer.