Torrsättning 2024

Torrsättning 2024

  • Den 28 sep fasta kranen norra kvarteret.
  • Den 29 sep, fasta kranen södra kvarteret.
  • Den  3 okt med mobilkran
  • Den 4 okt med mobilkran