Issegling

I Uppsala bedrivs issegling av medlemmar i Ekolns segelklubb, Uppsala kanotförening och Upsala segelsällskap i samverkan. Uppsala issegling har uppstått som en inofficiell sammanslutning av isseglare från Uppsalas segelklubbar. Skälet till detta är bland annat att rekryteringen till ungdomsverksamheten kräver ett större underlag. Verksamheten blir bättre om man blir fler som seglar vid varje tillfälle och det helt enkelt är roligare att segla fler tillsammans.
 
Isjaktseglingen bedrivs med utgångspunkt från Ekolns Segelklubbs hamn eftersom isen i Vårdsätraviken lägger sig tidigare än utanför UKF och USS där Fyrisån håller vattnet öppet längre på hösten och öppnar isen tidigare på våren. ESKs hamn ger en längre säsong än om isseglingen bedrivits från något annat ställe. Normalt sett pågår isseglingssäsongen från mitten av december till slutet av mars. Under försäsongen tar sig seglare från Uppsala till grunda sjöar i Uppsalas närhet, till exempel Bredsjön, Tämnaren och Fysingen i Upplands Väsby.