Inbjudan till Estelle Cup/ Höstcupen

 

Inbjudan: Estelle Cup och Höstcupen 2024
 

Datum: 9 maj - 21 september

Plats: Ekoln Uppsala

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass: SRS

Arrangör: ESK
 

1. Regler

1.1 Tävlingen
genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

 

1.2 Seglingarna sker enligt SRS och SRS shorthanded. För delsegling kan aktuellt SRS-tal ändras genom att senast 15 minuter före seglingen meddela seglingskommittén. 
 

2. Villkor för att delta
 

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.


2.2 Tävlingen gäller öppen klass eller annan klassindelning] och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning.


3. Anmälan

 

3.1 Anmälan till Estelle Cup kan göras via ESK:s hemsida under fliken ”Anmälan” ”Estelle Cup/Höstcupen”. Anmälan kan också göras genom att lova upp framför ESK:s startpaviljong inför start av varje delsegling sådan anmälan ska bekräftas av besättningen efter seglingen så att seglingskommittén kan identifiera båt och besättning. Båt som ej kan identifieras kommer ej att tas upp i resultatlistan och deltar inte heller i utlottning av lottpriser. 

Anmälan till Höstcupen ska göras i ESKs klubbhus den 21/9 09.30-10.30

 

3.2 Anmälningsavgiften för Höstcupen är 200 kr och betalas vid registrering den 21 september mellan klockan 9:30-10:30.

Estelle Cup kvällar är avgiftsfri.

 

Seglingsföreskrifter och information

 6.1 Tidsprogram

Starttid under vårterminen är kl. 19:00 och under höstterminen kl. 18:30 om inget annat anges, se nedan. Seglingsdagar under 2024 är följande

Datum

Delsegling

kommentar

2024-05-09

EC 1

Start 19.00

2024-05-16

EC 2

Start 19.00

2024-05-23

EC 3

Start 19.00

2024-05-30

EC 4

Start 19.00

2024-06-13

EC 5

Start 19.00

2024-06-27

EC 6

Start 19.00

 

 

 

2024-08-08

EC 7

Start 18.30

2024-08-15

EC 8

Start 18.30

2024-08-22

EC 9

Start 18.30

2024-08-29

EC 10

Start 18.30

2024-09-05

EC 11

Start 18.30

2024-09-12

EC 12

Start 18.30

2024-09-21

EC13 (Höstcupen)

Lördag - start 11:00

     

             

7. Genomförande

7.1 13st kappseglingar är planerade. En segling genomförs per seglingsdag.  

7.2 Start   Minutangivelser 5, 4, 3, 2, 1-start vid startpaviljongen 

7.3 Båt som avbryter seglingen skall snarast meddela detta till kappseglingskommittén. 

8.  Kappseglingsområde 

8.1 Kappseglingarna genomförs på norra delen av Ekoln.  

8.2 Banan 

8.3 Rundningsmärken för seglingsdagens bana anges med siffror framför startpaviljongen. Märken skall rundas om babord om inte anat anges. 

För Höstcupen kan kappseglingskommittén välja andra rundningsmärken än numrerade bojar. 

8.4 Kappseglingskommittén ska i segling 1–13 försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 60 minuter att segla. 

Höstcupen anpassas så att den tar ca 120 min att segla. 

9. Märken 

9.1 Start - och mållinje går mellan en vit stång i land vid ESK:s startpaviljong och boj nr 9. Linjen begränsas av en inre flaggboj.  

9.2 Bojar med hinkar numrerade 1-9 utgör rundningsmärken. Bojarnas placering framgår av bilaga av skiss på banområdet. 

10. Poängberäkning 

10.1 Alla seglingar räknas. Båt tilldelas placeringspoäng och 2 flitpoäng per genomförd segling. Om 20 båtar deltar får ettan 20+2=22 poäng, tvåan får 19+2=21 poäng osv. 

För sista seglingen (Höstcupen) räknas placeringspoäng och flitpoäng dubbelt. 

10.2 Resultat av varje delsegling och en sammanställning över hitintills genomförda seglingar sätts upp på ESKs anslagstavla och/ eller läggs ut på ESK:s hemsida efter seglingarna. 

11. Tidsbegränsning 

11.1 Maximitiden för första båt i mål är 120 minuter i segling 1-10.    I sista seglingen, Höstcupen, är maximitiden 240 min.            

12. Priser 

12.1 Vinnaren av delsegling 1-14 får pris. Efter delsegling 1 tom 14 lottas presentkort ut till deltagarna. Lottningen sker tidigast 30 minuter efter att sista båt gått i mål. Villkor för att delta i lotteriet är att minst en ur besättningen närvarar vid lottdragningen. Prisutdelning kommer att ske i eller i anslutning till ESKs klubbhus.

Priser för Estelle Cup totalt delas utefter sista seglingen. Pris för Höstcupen delas ut på Ekolns Segelklubbs årsmöte.   

13. Café 

12.1 Efter seglingarna håller ESK sitt café öppet med servering till låga priser.

 

Datum: 2024-03-19